Geweldig drakenepos voor young adults van start: “Drägan Duma – Zij Die Hoort” van Patty van Delft


Dragan Duma

DEN HAAG – Binnenkort verschijnt “Drägan Duma – Boek 1 – Zij Die Hoort”, het eerste deel van een geweldige fantasy trilogie geschreven door de in Den Haag woonachtige Patty van Delft. Drägan Duma is vooral bedoeld voor avontuurlijke meisjes en vrouwen vanaf veertien jaar. Boek 1 is vanaf 14 april 2014 beschikbaar bij elke (internet)boekwinkel.

Op zaterdag 19 april vindt in De Brink 1046 in Den Haag een feestelijke boekpresentatie plaats (van 19.00 tot 21.30 uur).

Over Patty van Delft
Patty van Delft (1981) is geboren en getogen in Den Haag. Na jarenlang voor de klas gestaan te hebben, is zij nu fulltime schrijfster. Sinds jonge leeftijd verslindt zij al boeken en schrijft korte verhalen en gedichten. Vooral het lezen en schrijven van fantasy heeft haar passie, want wat is er nu mooier dan even te ontsnappen aan de werkelijkheid en jezelf te verliezen in een wereld met magie, helden en draken?

Vanaf 2013 is zij een gepassioneerde blogger en publiceert zij haar gedichten op het web. Naast schrijven heeft Patty nog vele andere hobby’s zoals fotograferen, schilderen en natuurlijk lezen.

Achterflaptekst: Drägan Duma – Boek 1 – Zij Die Hoort
Bloed tegen de autoruit… De nachten van Jill worden regelmatig geteisterd door een nachtmerrie over het ongeluk waarbij ze haar moeder verloor. Haar vader heeft ze nooit gekend.

In de nacht nadat ze zestien is geworden, schrikt Jill wakker. Ze gaat naar het slaapkamerraam en ziet buiten de schim van een draak! Ervan overtuigd dat ze droomt, gaat ze ernaartoe en ontmoet de Drägannymare Jordian, een drakenridder uit Drägan Duma. In die parallelle wereld zijn draken een verbond met de mensen aangegaan om de kwaadaardige Morbiden het hoofd te bieden.

Jill blijkt door haar bloedlijn van vaders kant voorbestemd te zijn om in Drägan Duma opgeleid te worden tot Drägnnymare. Ze krijgt slechts een paar dagen de tijd om te beslissen of ze dit werkelijk gaat doen.

Verward blijft ze achter. Moet ze alles wat ze kent achter zich laten en de overstap maken naar het onbekende Drägan Duma?

Zij Die Hoort is het eerste deel van de meeslepende trilogie Drägan Duma, een vreemde wereld waar een grote verantwoordelijkheid op Jills schouders gelegd wordt.

Titel: Drägan Duma – Boek 1 – Zij Die Hoort
Schrijver: Patty van Delft
Uitgeverij: Celtica Publishing
ISBN: 978-94-91300-24-0
Prijs: € 17,50

(google translate)

Great dragon epic for young adults to start: ” Dragan Duma – Those Who Hear ” by Patty Delft
NIGHTLIFE & LEISURE | April 11, 2014 | reply | By Celtica , close – meeschrijver

Cover ” Dragan Duma – Book 1 – Those Who Hear ” ( Photo: Dominik Broniek ( graphic designer ) )

THE HAGUE – will soon publish ” – Book 1 – Dragan Duma Those Who Hear ” , the first part of a great fantasy trilogy written by residing in The Hague Patty Delft . Dragan Duma is primarily intended for adventurous girls and women from fourteen years . Book 1 is available for each (internet ) bookstore . Since April 14, 2014

On Saturday 19 April in The Brink 1046 in The Hague, a celebratory book presentation ( 19:00 to 21:30 ) .

About Patty Delft
Patty van Delft (1981 ) was born and raised in The Hague. After many years stood for the class she is now a full-time writer . Since a young age she already devours books and writes short stories and poems . Especially reading and writing fantasy is her passion , because what ‘s better than to escape from reality and lose in a world of magic , heroes and dragons yourself?

From 2013 she is a passionate blogger and publish her ​​poems on the web . Besides writing Patty has many other hobbies such as photography, painting , and of course reading .

Back Blurb : Dragan Duma – Book 1 – Those Who Hear
Blood against the car window … The nights Jill are regularly plagued by a nightmare about the accident in which she lost her mother . Her father she has never known.

In the night after she became sixteen , Jill wakes . She goes to the bedroom window and sees beyond the shadow of a dragon ! Convinced that she dreams , she goes there and meets Drägannymare Jordian , a dragon knight from Dragan Duma . In this parallel world , dragons are a covenant with the people entered into the evil Morbiden cope .

Jill appears to be to be to Drägnnymare . Trained Dragan Duma predestined by her paternal bloodline She gets a few days to decide whether they really going to do this.

Remains behind them confused . Need them everything they know behind and make the transition to the unknown Dragan Duma ?

Those Who Hear is the first part of the trilogy compelling Dragan Duma , a strange world where a lot of responsibility is placed on Jill’s shoulders .

Title : Dragan Duma – Book 1 – Those Who Hear
Author : Patty Delft
Publisher : Celtica Publishing
ISBN: 978-94-91300-24-0
Price : € 17.50

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized by Mavadelo. Bookmark the permalink.

About Mavadelo

Dutch, Pothead, Married since 1999, once homeless officially homed since uh...I guess somewhere around 2006. Music lover (anything but techno) Animal friend (in general, dogs and cats more specific, wolves rule though), Happy (most of the time) Pacifist, optimist but also sarcastic, cynical and philosopher (big word, if I find a better one....) oh... Gamer, PC freak, Software junky, bottom level hacker (lol i can "hack" some of my games but t.b.h others did the work, I just apply their knowledge) all around "can you fix my pc Martin" guy did I mentioned married?

2 thoughts on “Geweldig drakenepos voor young adults van start: “Drägan Duma – Zij Die Hoort” van Patty van Delft

  1. Chuffed for you Patty hope you have a great day and lavish in the praise and joy of your work . I am honoured to call you friend and take pride in my Sis and her work 😉 love and hugs always

    Bri X

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s